Thiết lập số kỳ lương trong tháng

Trường hợp đơn vị thực hiện trả lương nhiều lần trong tháng thì phải thiết lập số kỳ lương trong tháng.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thiết lập\Hệ thống\Số kỳ lương trong tháng.

Nhập số kỳ lương tương ứng với từng bộ phận.

Lưu ý: Nếu các bộ phận có cùng số kỳ lương thì có thể thiết lập nhanh bằng cách: Thiết lập số kỳ lương cho cơ cấu tổ chức cấp cha trước chương trình sẽ cho phép cập nhật số kỳ lương này cho tất cả các cơ cấu tổ chức cấp con.

Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.