Tìm kiếm nhanh

Giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được thông tin khách hàng để chia sẻ bản ghi cho chăm sóc, tránh tạo bản ghi trùng lặp.

Hướng dẫn thực hiện

Chức năng Tìm kiếm nhanh cho phép người dùng tìm kiếm giá trị theo 3 phân hệ Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng.

1. Trên giao diện AMIS CRM, người dùng chọn chức năng Tìm kiếm nhanh (biểu tượng ).

2. Nhập từ khóa muốn tìm kiếm, sau đó nhấn Enter để hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

3. Tại đây, chương trình hiển thị 3 mục tương ứng với 3 phân hệ Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng. Mỗi phân hệ sẽ có số lượng kết quả tìm kiếm được, nhấn vào từng mục để xem chi tiết.

4. Nhấn đúp vào dòng hoặc vào trường Tên khách hàng\Họ và tên để xem chi tiết bản ghi Khách hàng\Liên hệ\Tiềm năng.

Cập nhật 16/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.