1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn nhân bản công việc thì làm thế nào?

Tôi muốn nhân bản công việc thì làm thế nào?

Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Thực hiện trên danh sách công việc

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng tại công việc muốn nhân bản

Chọn Nhân bản công việc.

Chương trình sẽ lấy lên các thông tin công việc giống với công việc cũ và để trống thông tin Người thực thiện.

Cách 2: Thực hiện trên giao diện chi tiết công việc

Vào menu Công việc, chạm vào công việc muốn nhân bản.

Chạm vào biểu tượng và chọn Nhân bản công việc.

Chương trình sẽ lấy lên các thông tin công việc giống với công việc cũ và để trống thông tin Người thực thiện.

Lưu ý:

Người giao việc thực hiện giao việc cho nhân viên như cách thông thường.

Trường hợp công việc đã hoàn thành, chỉ Người giao việc mới được phép nhân bản công việc, còn Người thực hiện và Người liên quan thì không được phép.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan