Tra cứu tồn kho

Giúp người dùng có thể tra cứu được số lượng hàng hóa còn tồn theo kho từ hệ thống Kế toán.

Cách thực hiện

1. Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Tra cứu tồn kho (biểu tượng ).

2. Thiết lập điều kiện tra cứu:

  • Kho: Chương trình lấy lên danh sách các kho mà người dùng có quyền sử dụng.
  • Loại hàng hóa: Khi chọn xong Loại hàng hóa, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các hàng hóa thỏa mãn điều kiện người dùng lựa chọn (có thể chọn nhiều Loại hàng hóa bằng cách nhấn ).

  • Tìm kiếm hàng hóa: Chương trình cho phép tìm kiếm nhanh theo Mã hàng hóa, Tên hàng hóa trên danh sách hàng tồn kho.
  • Người dùng tích chọn Hiển thị thông tin đặt hàng, chương trình hiển thị thêm trường thông tin Số lượng đã đặt chưa giaoSố lượng có thể đặt.

3. Nhấn vào Tên Mã hàng hóa hoặc Tên hàng hóa để hiển thị giao diện chi tiết hàng hóa đó.

Lưu ý:

  • Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Loại hàng hóa, Đơn vị tính: được lấy theo dữ liệu CRM.
  • Số lượng tồn: lấy lên số lượng tồn kho theo đơn vị tính từ AMIS.VN Kế toán theo kho được chọn.
  • Số lượng đã đặt chưa giao: lấy lên tổng (số lượng – số lượng giao) của mã hàng tương ứng trong bảng thông tin hàng hóa của các đơn hàng trên CRM. 
  • Số lượng có thể đặt: lấy lên bằng (Số lượng tồn – Số lượng đã đặt chưa giao).
Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.