Xây dựng các quy định về thuế TNCN

Cho phép xây dựng quy định về thuế TNCN của nhà nước và các đặc thù riêng của đơn vị.

Các trường hợp nghiệp vụ

Thiết lập số kỳ lương trong tháng

Tùy thuộc vào quy định tính thuế TNCN cho nhân viên học việc hoặc nhân viên thử việc, nhân sự có thể thiết lập mức chịu thuế TNCN.

Xem hướng dẫn Thiết lập thông tin hệ thống\Lương, Thuế

Thiết lập thông tin thuế

Giúp thiết lập thông tin cơ bản về cơ quan nơi đơn vị nộp thuế, thông tin đại lý thuế… để hiển thị thông tin trên các bảng kê, báo cáo thuế TNCN.

 Xem hướng dẫn Thiết lập thông tin thuế

Cập nhật 04/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.