Xuất kho bán hàng

1. Định khoản

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
Có TK 152, 155, 156…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho bán vật tư, hàng hóa, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng

3. Ví dụ

Ngày 04/01/2017, xuất kho bán hàng cho công ty Hoàng Cầu

 • Điều hòa LG 12000 BTU, số lượng 5
 • Điều hòa LG 24000 BTU, số lượng 4

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Xuất kho).

2. Chọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng.
3. Chọn chứng từ bán hàng theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  để chọn chứng từ bán hàng từ danh sách.

  • Cách 2: Nhấn biểu tượng  để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ bán hàng cần xuất kho hàng bán, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Trường hợp chọn lập phiếu xuất kho từ nhiều chứng từ bán hàng, Kế toán có thể tích chọn Cộng gộp theo mặt hàng nếu muốn gộp các mặt hàng có cùng mã vào làm một trên phiếu xuất kho, đồng thời hiển thị số lượng là số tổng cộng.

4. Khai báo các thông tin khác của phiếu xuất kho.

5. Nhấn Cất.
Lưu ý:

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.