[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Giúp kế toán biết được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ

Giúp kế toán biết được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ


(tính năng này chỉ triển khai cho một số khách hàng)
1. Mục đích
Kế toán có thể nắm được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ giúp nhanh chóng biết được lý do vì sao các chứng từ đã thực hiện ghi sổ mà chưa lên được báo cáo.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Chương trình bổ sung tab Chứng từ đang ghi sổ/bỏ ghi trên màn hình danh sách Đồng bộ hiển thị các chứng từ ở trạng thái Đang ghi sổ/ Đang bỏ ghi sổ


Xem thêm
Chương trình tự động cập nhật số lượng hàng hóa lên đơn đặt hàng khi xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn giúp tiết tiệm thời gian
Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP
Cải tiến hiệu năng báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
Cho phép thiết lập ẩn/ hiện nghiệp vụ Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán từ nhân viên trong công ty.
Cho phép tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng của nhân viên
Báo cáo tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ, không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án
Kế toán không nhìn thấy hóa đơn mà kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn
Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn
Kế toán mong muốn khi phát hành hóa đơn thì phải thông báo để biết các hóa đơn sau đã được cấp số có ngày nhỏ hơn ngày phát hành
Khi nhập dự kiến cho hợp đồng, dự án, chương ngầm định ngày dự kiến chi theo ngày hạch toán của hệ thống giúp nhập liệu nhanh chóng