[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn

Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn


1. Mục đích
Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 trở về trước: Chương trình chưa quản lý được danh sách chứng từ in theo từng chi nhánh dẫn đến nhân viên chi nhánh có thể in tất cả mẫu chứng từ bao gồm cả phiếu xuất kho. Do vậy nhân viên chi nhánh vẫn biết được giá vốn hàng hóa
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Nhân viên không có quyền Được xem giá vốn trên phân hệ Bán hàng, Kho thì khi in chứng từ chứng từ có giá vốn (chứng từ bán hàng, hóa đơn, phiếu xuất kho...), phiếu xuất kho, các cột Đơn giá vốn, Tiền vốn, Đơn giá, Thành tiền sẽ bị để trống. Chẳng hạn, khi in phiếu xuất kho, chương trình hiển thị như sau:Xem thêm