[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Khi nhập dự kiến cho hợp đồng, dự án, chương ngầm định ngày dự kiến chi theo ngày hạch toán của hệ thống giúp nhập liệu nhanh chóng

Khi nhập dự kiến cho hợp đồng, dự án, chương ngầm định ngày dự kiến chi theo ngày hạch toán của hệ thống giúp nhập liệu nhanh chóng


1. Mục đích
Chương trình tự động lấy thông tin ngày hạch toán theo ngày hạch toán trên phần mềm khi khai báo dự kiến chi cho hợp đồng, dự án giúp giảm thiểm thời gian nhập liệu.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 về trước: Khi khai báo dự kiến chi cho hợp đồng, dự án chương trình ngầm định thông tin ngày hạch toán giống với dòng khai báo phía trên dẫn đến kế toán phải mất thời gian sửa lại từng dòng.
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Khi khai báo dự kiến chi cho hợp đồng, dự án chương trình tự động lấy thông tin ngày hạch toán theo ngày hạch toán trên phần mềm giúp nhập liệu nhanh chóng.Xem thêm