[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, chương trình bổ sung thêm một số báo cáo để quản lý có thể xem báo cáo kế toán được trên website AMIS.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R36: Khi quản lý muốn xem báo cáo thì phải cài phần mềm AMIS ACT 2.0 ở máy tính.
  • Từ phiên bản R36 trở đi: chương trình bổ sung thêm một số báo cáo để quản lý có thể xem báo cáo kế toán được trên website AMIS.
1. Vào ứng dụng Kế toán trên website amis, chọn Mở dữ liệu

 

2. Chọn Tất cả báo cáo, hiển thị danh sách báo cáo.

  
Lưu ý:
Tại phiên bản R36, MISA bổ sung thêm 5 báo cáo.
  1. Sổ chi tiết tiền quỹ tiền mặt
  2. Bảng kê số dư ngân hàng
  3. Tổng hợp mua hàng (thống kê theo mặt hàng)
  4. Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
  5. Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp
Người dùng chỉ có quyền xem báo cáo trên web khi có quyền xem báo cáo trên máy tính.Xem thêm