[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Cho phép có thông tin số điện thoại khách hàng trên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng

Cho phép có thông tin số điện thoại khách hàng trên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, chương trình cho phép kê toán sửa mẫu báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng có thể bổ sung được thông tin Số điện thoại khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R36: Hiện nay một số đơn vị sử dụng mẫu "Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng" để thông báo công nợ cho KH hàng tháng, nhưng thiếu thông tin Số điện của khách hàng
  • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình cho phép kế toán sửa mẫu báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng có thể bổ sung được thông tin Số điện thoại khách hàng.
1. Cách thức sửa mẫu thêm thông tin số điện thoại như sau:
  • Vào Báo cáo/Bán hàng/Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng
  • Trên giao diện báo cáo, chọn chức năng Sửa mẫu => Tại giao diện Sửa mẫu:
    • Vào Dictionary\DataSources\MISADATASource\ReceivableDetailByInventoryItem, tìm đến tên trường AccountObjectMobile và kéo vào vị trí cần hiển thị, nhấn biểu tượng  để lưu lại mẫu đã sửa.

    • Trường MasterJournalMemo sẽ lấy thông tin diễn giải chung của chứng từ lên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng.
    • Mẫu Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng sau khi sửa:Xem thêm