[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nguyên tắc lập hoá đơn
  1. Đơn vị chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  2. Lập hoá đơn cho các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
  3. Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên, nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.
  4. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Trường hợp lập hoá đơn GTGT cùng chứng từ bán hàng

Trường hợp lập hoá đơn GTGT riêng, chứng từ bán hàng riêng


Xem thêm