[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Tổng hợp, thống kê góp ý, đánh giá về tài liệu trên hệ thống

Tổng hợp, thống kê góp ý, đánh giá về tài liệu trên hệ thống


1. Nội dung
Với những góp ý, đánh giá, nhận xét liên quan đến tài liệu, hệ thống cho phép người dùng có thể tổng hợp, thống kê lại để phục vụ cho ng tác phản hồi hoặc bổ sung, chỉnh sửa theo những ý kiến đóng góp đã được đưa ra.

2. Các bước thực hiện:

1. Trên màn hình danh sách các tài liệu của một chuyên mục, kích chọn một tài liệu sau đó chọn chức năng Mở
2. Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập, nhấn chọn avatar người dùng, sau đó chọn chức năng Báo cáo.

3. Thiết lập tiêu chí thống kê và nhấn Tìm kiếm. Chương trình sẽ hiển thị các bình luận, đánh giá liên quan đến từng tài liệu.


Xem thêm