[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Tra cứu, tìm kiếm tài liệu

Tra cứu, tìm kiếm tài liệu


1. Nội dung
Khi có nhu cầu xem một tài liệu nào đó trên danh sách, người dùng có thể tìm nhanh được tài liệu đó bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm theo từ khóa bất kỳ.
2. Các bước thực hiện
1. Trên thanh tìm kiếm của danh sách tài liệu, nhập từ khóa tìm kiếm.
2. Nhấn biểu tượng  để tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài liệu có tên chứa từ khóa.

Lưu ý:
  • Người dùng có thể xem và quản lý các tài liệu thuộc một chuyên mục dưới dạng danh sách hoặc biểu tượng bằng cách nhấn chọn biểu tượng hoặc .
  • Người dùng chỉ có thể tìm kiếm tài liệu thuộc giao diện danh sách tài liệu đang mở.


Xem thêm