[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Truy vấn lịch sử thay đổi tài liệu

Truy vấn lịch sử thay đổi tài liệu


1. Nội dung
Ứng dụng quản lý Tài liệu cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào tài liệu để tạo mới, bổ sung, cập nhật cùng một lúc. Vì thế, hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng Tài liệu có thể kiểm tra các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào tại cây tài liệu nào...
2. Các bước thực hiện
1. Trên ứng dụng quản lý Tài liệu, nhấn chọn avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký:

2. Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên)


Xem thêm