Kinh doanh hộ cá thể

Mục đích:

Giúp nhân viên kinh doanh khối sản phẩm hộ cá thể biết cách cấp/gia hạn thuê bao cho khách hàng theo quy trình bán hàng khối kinh doanh hộ cá thể.

– Xem quy trình cấp thuê bao/GPSD tại đây

– Xem quy trình bán hàng khối kinh doanh hộ cá thể tại đây

Hướng dẫn chi tiết:

[child icon list]

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.