Làm việc với phân hệ Đơn hàng

Đơn hàng là đơn hàng được đặt để mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp của bạn. Đó là một tài liệu ràng buộc pháp lý bảo vệ lợi ích của cả nhà cung cấp và người mua.

Đơn hàng chứa số đơn hàng, ngày, chi tiết đơn hàng (sản phẩm) bao gồm số lượng và giá dựa trên Báo giá bán hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và Điều khoản & điều kiện. Người dùng có thể sử dụng đơn hàng để kiểm tra chéo các sản phẩm được vận chuyển đến địa chỉ giao hàng và hóa đơn được gửi cho bạn.

Danh sách Đơn hàng

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Đơn hàng trên ứng dụng AMIS CRM.

Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bộ lọc Đơn hàng

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chức năng hàng loạt

1. Tại phân hệ Đơn hàng, nhấn vào biểu tượng để hiển thị các chức năng hàng loạt như Bàn giao công việc, Xóa hàng loạt, Cập nhật hàng loạt, Quản lý thẻ,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

2. Nhập khẩu: Cho phép nhập khẩu dữ liệu có sẵn vào phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu tại đây.

Chức năng cho từng bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng để hiển thị Danh sách Đơn hàng.

2. Tích chọn bản ghi, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng.

Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Đơn hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Nhấn vào biểu tượng sẽ hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

4. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách.

5. Di chuột tới vào bản ghi sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi (biểu tượng ).

Chi tiết bản ghi Đơn hàng

1. Nhấn vào thông tin Số đơn hàng của bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

2. Tại giao diện Chi tiết bản ghi, người dùng có thể thực hiện Đề nghị ghi DS, Đề nghị xuất hóa đơn, Sửa bản ghi. Hoặc nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng để hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

Lưu ý

  • Nếu Tình trạng ghi doanh sốBản nháp thì Chi tiết bản ghi sẽ hiển thị chức năng Đề nghị ghi DS và cho phép Sửa bản ghi.

  • Còn nếu Tình trạng ghi doanh sốĐề nghị ghi thì Chi tiết bản ghi đó sẽ có chức năng Thu hồi đề nghị ghi DS và không cho phép Sửa bản ghi.

Danh sách liên quan

Tại giao diện “Chi tiết bản ghi”, trong phần Danh sách liên quan:

  • Nhấn vào tên danh sách liên quan để điều hướng đến phần tương ứng.
  • Có thể thêm các mục mới vào danh sách liên quan hiện có bằng cách nhấn vào biểu tượng xuất hiện khi bạn di chuột qua tên Danh sách liên quan.
  • Có thể tùy chỉnh danh sách liên quan bằng cách nhấn vào biểu tượng bên cạnh mục Danh sách liên quan.

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.