Làm việc với tiềm năng

I. Danh sách Tiềm năng

Giúp quản lý và theo dõi Tiềm năng đã ghi nhận trên ứng dụng AMIS CRM.

1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bộ lọc Tiềm năng

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Chức năng hàng loạt

3.1. Tại phân hệ Tiềm năng, nhấn vào biểu tượng để hiển thị các chức năng hàng loạt như Cập nhật hàng loạt, Chuyển đổi hàng loạt,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

3.2. Nhập khẩu: Cho phép nhập khẩu dữ liệu có sẵn vào phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu tại đây.

4. Chức năng cho từng bản ghi

  •  Nhấn vào biểu tượng để hiển thị danh sách bản ghi tiềm năng.
  • Tích chọn bản ghi, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

4.1. Thêm công việc

  • Thêm nhiệm vụ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý khách hàng Tiềm năng. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
  • Thêm lịch hẹn: Cho phép người dùng được phân quyền tạo các Lịch hẹn cần làm với Tiềm năng, khi xem thông tin chi tiết bản ghi Tiềm năng. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
  • Thêm cuộc gọi: Cho phép người dùng được phân quyền thực hiện các cuộc gọi cần làm với Tiềm năng khi cần thiết. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.

4.2. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách.

4.3. Di chuột tới vào bản ghi sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi (biểu tượng ).

II. Chi tiết bản ghi Tiềm năng

  •  Nhấn vào Họ và tên bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.
  •  Nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng để hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

1. Danh sách liên quan

 Tại giao diện “Chi tiết khách hàng tiềm năng”, trong phần Danh sách liên quan, nhấn vào tên danh sách liên quan để điều hướng đến phần tương ứng.

  • Bạn có thể thêm danh sách liên kết mới bằng cách nhấn vào biểu tượng bên cạnh Danh sách liên quan.
  •  Bạn có thể thêm các mục mới vào danh sách liên quan hiện có bằng cách nhấn vào biểu tượng xuất hiện khi bạn di chuột qua tên danh sách liên quan.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Gọi điện

Cho phép người dùng thực hiện gọi điện trực tiếp từ phần mềm cho Tiềm năng, Liên hệ, Cơ hội, Khách hàng,…

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Gửi Email

Cho phép người dùng thực hiện gửi Email cho một hoặc một số Tiềm năng được chọn trong danh sách.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 22/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.