1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. 11. Cảnh báo cho khách hàng khi người dùng đăng nhập có múi giờ của client khác với múi giờ trên cloud

11. Cảnh báo cho khách hàng khi người dùng đăng nhập có múi giờ của client khác với múi giờ trên cloud

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R13, khi múi giờ trên Máy chủ và Máy trạm khác múi giờ trên Cloud (UTC+07:00), chương trình sẽ cảnh báo khi đăng nhập vào chương trình hoặc kết nối dữ liệu để kế toán được biết và chỉnh sửa lại thông tin múi giờ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Khi múi giờ trên Máy chủ và Máy trạm khác múi giờ trên Cloud chương trình sẽ không cảnh báo gì và đăng nhập vào chương trình bình thường dẫn đến có thể xảy ra một số lỗi.
  • Từ phiên bản R13: Khi múi giờ trên Máy chủ và Máy trạm khác múi giờ trên Cloud, chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép thực hiện khi kết nối dữ liệu hoặc đăng nhập vào chương trình.

    • Giả sử, múi giờ trên máy chủ và máy trạm khác múi giờ trên Cloud, khi đăng nhập vào máy trạm sẽ hiển thị thông báo như sau:

    • Nếu múi giờ trên máy chủ khác múi giờ trên cloud, khi kết nối dữ liệu chương trình sẽ không cho phép kết nối và hiển thị thông báo như sau:


Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.