Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt

1. Định khoản

1. Thu tiền khách hàng

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131 Phải thu của khách hàng

2. Ghi nhận chiết khấu thanh toán khách hàng được hưởng

Nợ TK 635 Tiền chiết khấu thanh toán

Có TK 131 Phải thu của khách hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ hoặc nhân viên đơn vị đi thu tiền tại khách hàng bằng tiền mặt và mang tiền về nộp lại, sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

 1. Sau khi nhận được tiền trả nợ của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu Kế toán thanh toán lập Phiếu thu.
 2. Kế toán chuyển phiếu thu cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký sau đó chuyển lại cho Thủ quỹ.
 3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, sau đó ký vào phiếu thu và yêu cầu người nộp ký vào, đồng thời ghi sổ quỹ.
 4. Thủ quỹ lưu 1 liên, trả lại 1 liên cho Kế toán và chuyển 1 liên cho khách hàng.
 5. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu đã đủ chữ ký để ghi sổ kế toán tiền mặt và lưu trữ phiếu thu.

3. Ví dụ

Ngày 21/02/2017, công ty TNHH Tiến Đạt trả nợ bằng tiền mặt số tiền 40.000.00đ, cho lô hàng mua ngày 02/02/2017 (số tiền phải thu là 95.067.500đ) và công ty TNHH Hoàng Phát trả nợ bằng tiền mặt số tiền 20.000.000đ, cho lô hàng mua ngày 02/02/2017 (số tiền phải thu là 39.286.500đ).

4. Xem phim hướng dẫn

 


Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)


5. Hướng dẫn trên phần mềm


1. Vào phân hệ
Quỹ, chọn Thu tiền khách hàng hàng loạt.

2. Khai báo thông tin thu tiền khách hàng:

  • Chọn phương thức thanh toán, loại tiền thanh toán.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ công nợ.
  • Tại mục Ngày thu tiền: nhập ngày thực hiện thu tiền khách hàng.
  • Tại mục NV bán hàng: chọn nhân viên tương ứng (trường hợp muốn theo dõi tình hình thu hồi công nợ theo nhân viên bán hàng).

3. Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các chứng từ công nợ theo thông tin đã khai báo.

4. Tích chọn những chứng từ được khách hàng thanh toán tiền nợ.
5. Trường hợp số tiền khách hàng thanh toán nhỏ hơn số nợ thực tế trên chứng từ, cần nhập lại số tiền khách hàng trả nợ vào cột Số thu.
6. Khai báo thông tin chiết khấu thanh toán khách hàng được hưởng (nếu có).

7. Nhấn Thu tiền, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng hàng loạt.
8. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ.
9. Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Sau khi phiếu thu tiền của nhiều khách hàng được được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.
 • Sau khi nhấn Cất, chương trình sẽ tự động cập nhật số còn nợ của khách hàng trên tab công nợ, phân hệ Bán hàng.
Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.