1. Trang chủ
 2. Công việc
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Tìm hiểu chi tiết về Nhóm/Phòng ban

Tìm hiểu chi tiết về Nhóm/Phòng ban

Tab Dự án

1. Hiển thị tất cả các Dự án có trong Nhóm/Phòng ban.

2. Thông tin một Dự án bao gồm:

Tên dự án: Được lấy lên khi thêm mới Dự án cho Nhóm/Phòng ban.

Lưu ý: Nhấn vào “Tên dự án” để hiển thị chi tiết công việc của Dự án đó.

Thời gian: Chương trình lấy theo thời gian “Bắt đầu” và thời gian “Kết thúc” của Dự án (Nếu không thiết lập thời gian thì hiển thị “Không thiết lập thời gian”).

Biểu đồ Tỷ lệ hoàn thành công việc:

 • Tổng số lượng công việc: Là số lượng công việc được tạo trong Dự án.
 • Tỷ lệ hoàn thành = Số lượng công việc ở trạng thái Đã hoàn thành / Tổng số lượng công việc.

Thống kê số lượng công việc theo các Trạng thái:

 • Hoàn thành: Là số lượng công việc đã được tích Hoàn thành.
 • Chưa hoàn thành: Là số lượng công việc chưa được tích Hoàn thành.
 • Quá hạn: Là các công việc thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Chưa được tích Hoàn thành và có Đến ngày của thời gian < Ngày hiện tại.
  • Được tích Hoàn thành và có Ngày Hoàn thành > Đến ngày của thời hạn.

Lưu ý:

 • Việc tính số lượng công việc trong Dự án được tính bằng cách: Tính tổng số lượng tất cả các công việc được gắn vào Dự án.
 • Đối với Dự án chưa có công việc thì không hiển thị biểu đồ tỷ lệ hoàn thành, số lượng công việc theo trạng thái. Chỉ hiển thị chức năng Tạo mới công việc. Xem hướng dẫn cách Tạo mới công việc cho Dự án tại đây.

Tab Thành viên

Sửa vai trò

Nhấn vào tại dòng tương ứng với thành viên muốn chỉnh sửa, sau đó chọn Sửa vai trò.

Chọn lại Vai trò của thành viên trong nhóm. Xem hướng dẫn phân quyền vai trò sử dụng tại đây.

Nhấn Đồng ý để lưu lại vai trò mới.

Xóa thành viên khỏi nhóm

Nhấn vào tại dòng tương ứng với thành viên muốn loại bỏ.

Sau đó chọn Xóa để loại bỏ thành viên đó ra khỏi nhóm.

Thêm mới thành viên. Xem hướng dẫn tại đây.

Tính năng mở rộng

Các tính năng hữu ích:

 • Thêm dự án: Cho phép bạn thêm mới dự án cho nhóm/phòng ban. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Thêm thành viên: Cho phép bạn thêm mới thành viên cho nhóm/phòng ban. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Đổi tên nhóm: Cho phép bạn đổi tên nhóm/phòng ban.
 • Xóa nhóm: Cho phép bạn xóa nhóm/phòng ban đã tạo.
Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.