1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi muốn kiểm tra xem đề nghị đi công tác đã được duyệt hay chưa?

Tôi muốn kiểm tra xem đề nghị đi công tác đã được duyệt hay chưa?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all

Chọn phần Đề nghị, các đề nghị chưa được duyệt sẽ hiển thị trên giao diện.

2.1

Lưu ý: Đối với các đề nghị đi công tác chưa được duyệt, người lập có thể sửa, xóa hoặc nhắc nhở quản lý phê duyệt đề nghị cho mình. 

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan