1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi muốn kiểm tra xem đề nghị đi công tác đã được duyệt hay chưa?

Tôi muốn kiểm tra xem đề nghị đi công tác đã được duyệt hay chưa?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all

Chọn phần Đề nghị, các đề nghị chưa được duyệt sẽ hiển thị trên giao diện.

2.1

Lưu ý: Đối với các đề nghị đi công tác chưa được duyệt, người lập có thể sửa, xóa hoặc nhắc nhở quản lý phê duyệt đề nghị cho mình. 

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.