1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tổng hợp các thông báo trên AMIS.VN

Tổng hợp các thông báo trên AMIS.VN

Tổng hợp các trường hợp phần mềm AMIS.VN hiển thị thông báo.

Hướng dẫn thực hiện

Thông báo theo nghiệp vụ

Khi thực hiện các nghiệp vụ sau, khách hàng sẽ nhận được thông báo tương ứng trên phần mềm AMIS.VN:

1. Nhân viên lập đơn xin nghỉ, đơn đi muộn về sớm

Khi nhân viên lập đơn xin nghỉ, đơn đi muộn về sớm:

 • Người duyệt đơn: Nhận được thông báo qua email, trên trang cá nhân và trên ứng dụng Mobile để thực hiện phê duyệt đơn cho nhân viên.
 • Nhân sự: Nhận thông báo qua email, trên AMIS.VN – Nhân sự, trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile.

Khi đơn xin nghỉ, đơn đi muộn về sớm của nhân viên được duyệt:

 • Người lập đơn: Nhận được thông báo đơn đã được duyệt trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile
 • Nhân sự: Nhận được thông báo qua email, trên AMIS.VN – Nhân sự, trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile
 • Người thay thế: Nhận được thông báo qua email
 • Người liên quan: Nhận được thông báo qua email

Khi đơn xin nghỉ, đơn đi muộn về sớm của nhân viên không được duyệt:

 • Người lập đơn: Nhận được thông báo đơn không được duyệt trên ứng dụng AMIS Mobile, trên trang cá nhân.

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

2. Nhân viên đề nghị đi công tác

Khi nhân viên đề nghị đi công tác trên trang cá nhân:

 • Người duyệt: Nhận được thông báo qua email, trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile để thực hiện phê duyệt đề nghị đi công tác.
 • Nhân sự: Nhận được thông báo có nhân viên đề nghị đi công tác qua email, trên AMIS.VN – Nhân sự, trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile

Khi đề nghị đi công tác của nhân viên được duyệt:

 • Nhân viên đi công tác cùng: Nhận được thông báo qua email.
 • Người nộp đề nghị: Nhận được thông báo qua email, trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile.
 • Người hỗ trợ yêu cầu đi công tác: Nhận được thông báo qua email để chủ động hỗ trợ cho nhân viên đi công tác.
 • Nhân sự: Nhận được thông báo có nhân viên đi công tác qua email để thực hiện chấm công cho nhân viên.

Khi người duyệt từ chối đề nghị đi công tác của nhân viên:

 • Người nộp đề nghị: Nhận được thông báo đề nghị đi công tác bị từ chối trên trang cá nhân, trên AMIS Mobile và qua email.

Lưu ý: Để những người liên quan nhận được thông báo khi nhân viên đi công tác, nhân sự cần thiết lập cho nhân viên quản lý đi công tác.

3. Nhân viên gửi xác nhận công tính lương

Sau khi nhân viên lập xong báng chấm công tổng hợp và gửi xác nhận công tính lương:

 • Nhân sự: Nhận được thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự để thực hiện phê duyệt công tính lương.

4. Nhân viên ý kiến trên bảng lương

Khi Nhân sự tạo bảng lương và thực hiện Trả lương cho nhân viên:

 • Nhân viên: Nhận được thông báo xem phiếu lương trên trang cá nhân và trên AMIS Mobile.

Lưu ý: Nhân viên nhận được thông báo xác nhận lương theo 1 trong 2 trường hợp sau:

 • Khi nhân sự thực hiện Đẩy bảng lương từ Salary lên AMIS.VN – Nhân sự thì tự động đẩy thông báo.
 • Khi nhân sự thực hiện khóa bảng lương trên bảng lương phát sinh gần nhất trên danh sách bảng lương.

Khi nhân viên ý kiến về bảng lương:

 • Nhân sự: Nhận được thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự

Lưu ý: Nhân viên chỉ có thể ý kiến về bảng lương khi đang trong thời gian nhân sự thiết lập cho phép phản hồi

Khi Nhân sự phản hồi ý kiến về bảng lương của nhân viên:

 • Nhân viên: Nhận được thông báo về ý kiến phản hồi của Nhân sự trên trang cá nhân và trên AMIS Mobile.

5. Nhân viên tự cập nhật hồ sơ

Khi Nhân sự thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ:

 • Nhân viên: Nhận được thông báo trên trang cá nhân

Lưu ý: Nhân viên chỉ nhận được thông báo khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Nhân viên thuộc cơ cấu tổ chức mà nhân sự thiết lập cho phép cập nhật.
 • Thời điểm hiện tại đang nằm trong khoảng thời gian được phép cập nhật hồ sơ.

6. Giao việc cho nhân viên

Khi quản lý giao việc cho nhân viên; cập nhật nội dung giao việc; xóa công việc; nhắc việc; thông báo kết quả, nghiệm thu, đánh giá công việc:

 • Người thực hiện, người liên quan: Nhận được thông báo trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile

Khi có phản hồi về công việc, thay đổi người liên quan của công việc, hủy công việc.

 • Người giao việc, người thực hiện, người liên quan: Nhận được thông báo trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile

Khi người thực hiện công việc vào xem công việc, hoàn thành công việc.

 • Người giao việc, người liên quan: Nhận được thông báo trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile.

7. Nhân viên đăng ký thay đổi nơi khám chữa bệnh

Khi nhân viên đăng ký thay đổi nơi khám chữa bệnh trên trang cá nhân:

 • Nhân sự: Nhận được thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự.

8. Nhân viên đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh

Khi nhân viên thực hiện đăng ký người phụ thuộc trên trang cá nhân:

 • Nhân sự: Nhận được thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự

9. Đồng nghiệp tương tác trên bài viết

Khi có đồng nghiệp thích bài viết, bình luận hoặc trả lời bình luận về bài viết, nhắc đến trong 1 bình luận thì nhận được thông báo trên AMIS Mobile.

10. Nhân viên đăng ký chương trình phúc lợi

Khi nhân sự thông báo thông báo chương trình phúc lợi.

 • Nhân viên: Nhận được thông báo trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile.

Lưu ý: Để nhân viên nhận được thông báo về chương trình phúc lợi thì phải thỏa mãn các điều kiện:

 • Chương trình phúc lợi có trạng thái là Lên kế hoạch.
 • Chương trình thiết lập Cho phép đăng ký trực tuyến.
 • Nhân viên có trên danh sách của Nhân viên tham gia.
 • Chương trình đang trong thời hạn đăng ký.

11. Nhân viên đăng ký tham gia chương trình đào tạo

Khi Nhân sự mở khóa đào tạo cho nhân viên tham gia.

 • Nhân viên: Nhận được thông báo trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile.

Lưu ý: Để người dùng nhận được thông báo về chương trình đào tạo thì cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có trạng thái là Lên kế hoạch hoặc Đang thực hiện.
 • Được thiết lập Cho phép đăng ký trực tuyến.
 • Thời điểm hiện tại nằm trong khoảng thời gian của chương trình đào tạo.

12. Nhân viên báo mất/báo hỏng tài sản

Khi Nhân viên gửi thông báo tài sản hỏng, tài sản mất:

 • Nhân sự: Nhận được thông báo trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile, AMIS.VN – Nhân sự.

Khi Nhân sự xác nhận/ không xác nhận tình trạng báo hỏng báo mất tài sản:

 • Nhân viên: Nhận được thông báo trên trang cá nhân và trên ứng dụng AMIS Mobile, AMIS.VN – Nhân sự.

Thông báo theo ứng dụng

Phần mềm AMIS.VN hiển thị các thông báo trên các ứng dụng sau:

Cập nhật 10/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.