1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Tôi muốn kiểm tra xem đơn xin nghỉ đã được duyệt hay chưa?

Tôi muốn kiểm tra xem đơn xin nghỉ đã được duyệt hay chưa?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Nộp đơn.

Kiểm tra thông tin đơn xin nghỉ tại mục Đơn chưa được duyệt.

Lưu ý: Đối với các đơn xin nghỉ chưa được duyệt, người nộp có thể chỉnh sửa, xóa đơn hoặc nhắc nhở quản lý phê duyệt đơn cho mình. 

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.