[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Cập nhật thay đổi mức lương cơ sở và tăng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu theo quy định của nhà nước

Cập nhật thay đổi mức lương cơ sở và tăng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu theo quy định của nhà nước


1. Mục đích
Cập nhật các thông tin lương tối thiểu vùng năm 2019, mức lương cơ sở và tăng mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc 2019
2. Chi tiết thay đổi
  • Theo Nghị quyết 70/2018/QH14, Nghị định 157/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, từ ngày 01/07/2019, chương trình cập nhật các thông tin lương tối thiểu vùng năm 2019, mức lương cơ sở và tăng mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc 2019. Cụ thể trên các giao diện sau:
1. Trên mục Hệ thống\Tùy chọn\Lương, Thuế, Bảo Hiểm
2. Trên giao diện Đợt bảo hiểm\Thiêt lập thông tin bảo hiểm\Mức lương


Xem thêm