[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Cho phép khai báo được mã đơn vị do cơ quan bảo hiểm cấp cho đơn vị phục vụ kê khai bảo hiểm điện tử

Cho phép khai báo được mã đơn vị do cơ quan bảo hiểm cấp cho đơn vị phục vụ kê khai bảo hiểm điện tử


1. Mục đích
Giúp nhân sự có thể khai báo mã đơn vị do cơ quan bảo hiểm cung cấp cho đơn vị khi đăng ký tham gia bảo hiểm.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình bổ sung thông tin bảo hiểm trên Hệ thống\Tùy chọn\Lương, Thuế, Bảo hiểm cho phép nhân sự khai báo thông tin mã đơn vị do cơ quan bản hiểm cung cấp.


Xem thêm