[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Sau khi thực hiện sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần tại một cột bất kỳ trên (chứng từ, danh mục, báo cáo...) thì cho phép quay lại cách sắp xếp mặc định ban đầu của chương trình.
  2. Các bước thực hiện
   
  Ví dụ: Danh sách Thu, chi tiền của phân hệ Quỹ đang được sắp xếp theo trình tự Số chứng từ tăng dần.

  Để quay trở lại sắp xếp mặc định ban đầu thực hiện như sau:
  1. Để con trỏ chuột vào dòng tiêu đề của các cột, nhấn chuột phải.
  2. Chọn Bỏ sắp xếp. Danh sách sẽ được sắp xếp lại theo mặc định ban đầu.  Xem thêm