[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép tìm nhanh thông tin thông tin các danh mục, chứng từ trong quá trình nhập liệu trên phần mềm, giúp giảm thiểu thời gian và thao tác cho Kế toán. 
    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Tìm nhanh và chọn một thông tin

    2.2. Tìm nhanh và chọn nhiều thông tin cùng lúc


    Xem thêm