[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Chọn thông tin mã quy cho vật tư, hàng hóa khi được bán hoặc xuất/chuyển kho. => Áp dụng đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu theo dõi theo quy cách đã được thiết lập khi khai báo vật tư, hàng hóa
  2. Các bước thực hiện
  1. Nhấn chuột phải vào vật tư hàng hóa có nhu cầu quản lý theo mã quy cách trên các chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng, hàng bán bị trả lại, xuất kho, chuyển kho,... Ví dụ: Trên phiếu xuất kho.
  2. Chọn Chọn mã quy cách (hoặc nhấn phím F6).
  3. Tích chọn các mã quy cách được bán và nhập số lượng bán tương ứng với từng mã quy cách.
  4. Nhấn Cất.


  Xem thêm