[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Thiết lập các cột ẩn/hiện trên màn hình danh sách danh mục, trên giao diện nhập liệu chứng từ hoặc trên các báo cáo phân tích, thống kê số liệu giúp công tác quản lý dữ liệu của kế toán được tiện lợi, hiệu quả.
    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách các danh mục và chứng từ

    2.2. Thiết lập mẫu trên giao diện nhập liệu của chứng từ

    2.3. Thiết lập mẫu cho báo cáo phân tích, thống kê


    Xem thêm