[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ

Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ


  
1. Mục đích
​Cho phép kế toán xem báo cáo tình hình tạm ứng và quyết toán để nắm được từng nhân viên tạm ứng bao nhiêu, thời hạn quyết toán, giá trị đã quyết toán và chưa quyết toán để đôn đốc nhân viên thực hiện quyết toán kịp thời.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R50:
  • Công nợ tạm ứng của nhân viên mới cho phép theo dõi và q uyết toán theo từng lần tạm ứng.
  • Trên chương trình khi quyết toán tạm ứng đã cho chọn chi tiết tới từng lần chi tạm ứng nhưng lại chưa cho phép quản lý thời hạn thanh toán để biết nhân viên đã quyết toán tạm ứng hay chưa, nếu còn chênh lệch thì phần còn phải thu/chi là bao nhiêu, có bị quá hạn hay không và chưa có báo cáo nào có thể thực hiện theo dõi được công nợ từng lần tạm ứng chi tiết.
 • Từ phiên bản R50 trở đi: Phần mềm bổ sung báo cáo Tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ, giúp kế toán nắm được từng nhân viên tạm ứng bao nhiêu, thời hạn quyết toán, giá trị đã quyết toán và chưa quyết toán để đôn đốc nhân viên.
Cách thực hiện trên phần mềm:
Trước hết kế toán trưởng (admin) cần thực hiện phân quyền cho kế toán viên được phép xem và sử dụng báo cáo này.
2.1 Thực hiện phân quyền
 • Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, tích chọn vai trò kế toán viên cần được phân quyền và nhấn Phân quyền.

  Trên giao diện Thiết lập quyền cho vai trò:
 • Chọn Báo cáo\Tổng hợp, tích chọn Tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
 • Thực hiện phân quyền cho người dùng theo các chức năng: Sử dụng, Xuất khẩu báo cáo, In báo cáo, Quản lý mẫu
 • Nhấn Đồng ý
2.2 Sử dụng báo cáo
 • Vào Báo cáo\Tổng hợp\Tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
 • Lựa chọn chi tiết từng chứng từ tạm ứng muốn xem báo cáo
 • Giao diện Báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ như sau:

Xem thêm
Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm
Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Bổ sung chức năng Xóa dữ liệu
Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại
Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích
Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử hoặc xóa hóa đơn điện tử
Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh (Giai đoạn 6)
Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm
Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống