[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm

Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm


  
1. Mục đích
Tự động cảnh báo để kế toán kiểm tra thông tin để không xảy ra sai sót khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R50 trở đi: Phần mềm tự động cảnh báo để kế toán kiểm tra thông tin để không xảy ra sai sót khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên.
Cách thực hiện trên phần mềm:
1. Khi lập thông báo phát hành hóa đơn
 • Vào Quản lý hóa đơn\Thông báo phát hành hóa đơn
 • Lựa chọn hóa đơn và số lượng hóa đơn cần phát hành.
 • Chuyển trạng thái "Đã có hiệu lực". Phần mềm sẽ cảnh báo để người sử dụng xác nhận đối chiếu với thông báo phát hành đã nộp cơ quan thuế. Các thông tin cần đối chiếu: Mẫu số, Ký hiệu, Số lượng hóa đơn, Từ số, Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng.
 • Sau khi khách hàng xác nhận thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn đã đúng và đầy đủ thì tích chọn Tôi xác nhận các thông tin trên đã chính xácLưu thông báo PHHĐ
 • Lưu ý: Trường hợp kế toán muốn lập thông báo phát hành cho nhiều mẫu số, ký hiệu hóa đơn cùng lúc thì thực hiện tương tự như thông báo phát hành một mẫu số, một ký hiệu hóa đơn

  2. Khi phát hành hóa đơn
  • Khách hàng phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm (Xem hướng dẫn tại đây) với cặp mẫu số, ký hiệu mới thì phần mềm sẽ cảnh báo để người sử dụng xác nhận thông tin Mẫu số, Ký hiệu đúng theo thông báo phát hành đã nộp cho Cơ quan thuế.
  • Sau khi khách hàng xác nhận thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn đã đúng và đầy đủ thì tích chọn Tôi xác nhận các thông tin trên đã chính xác Tiếp tục phát hành HĐ
  • Lưu ý: Trường hợp kế toán muốn phát hành nhiều hóa đơn cùng một lúc thì cũng thực hiện tương tự giống như thực hiện với một hóa đơn.
  Xem thêm