[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại

Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại


  
1. Mục đích
Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại để tiết kiệm chi phí cho công ty.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R50: Việc nâng cấp bảo mật các tài khoản trên những ứng dụng do MISA cung cấp đang được xác thực tài khoản thông qua gửi mã xác thực qua số điện thoại. Việc này dẫn tới khá tốn kém về chi phí gửi SMS cho khách hàng do phải thuê dịch vụ qua 1 nhà mạng khác mà không phải do MISA cung cấp.  
 • Từ phiên bản R50 trở điKhi gửi thông tin xác thực tài khoản thì ưu tiên gửi qua email trước sau mới tới số điện thoại để tiết kiệm chi phí cho công ty.
Cách thực hiện trên phần mềm:
1. Trường hợp người dùng đăng nhập phần mềm AMIS ACT 2.0 mà tài khoản đó chưa có MISA ID hoặc có MISA ID nhưng chưa được kích hoạt/chưa liên kết với hệ thống AMIS 
 • Sau khi đăng nhập thành công, màn hình xác thực thông tin tài khoản hiển thị giao diện như sau: (Màn hình nâng cấp bảo mật tài khoản ưu tiên nhập thông tin tài khoản Email rồi mới đến nhập số điện thoại).

 • Người dùng bắt buộc phải nhập thông tin email và số điện thoại thì mới có thể nhấn Tiếp tục.
 • Xác thực bằng địa chỉ email.
  • Ưu tiên gửi mã xác thực qua địa chỉ email được nhập.
  • Giao diện màn hình xác thực thông tin tài khoản bằng email sẽ như sau:
  • Nhập mật khẩu tài khoản và mã xác thực được gửi vào địa chỉ email anh/chị vừa nhập, sau đó nhấn Tiếp tục
  • Nếu người dùng muốn xác thực qua số điện thoại đã nhập chọn Xác thực qua số điện thoại.  Khi đó mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại. Lần 2 phần mềm mặc định chuyển tới màn hình xác thực bằng số điện thoại mà không cần thông qua màn hình xác thực bằng địa chỉ email.
  • Lưu ý: Nếu người dùng muốn đổi thông tin email thì quay lại bước nâng cấp bảo mật tài khoản để nhập lại email khác và thực hiện gửi lại mã xác thực qua mail.
 •  Xác thực bằng số điện thoại
 • Giao diện màn hình xác thực thông tin tài khoản bằng số điện thoại sẽ như sau:

 • Nhập mật khẩu tài khoản và mã xác thực được vào số điện thoại anh/chị vừa nhập, sau đó nhấn Tiếp tục
 • Nếu người dùng muốn xác thực địa chỉ email đã nhập chọn Xác thực qua email.  Khi đó mã xác thực sẽ được gửi về địa chỉ email. Lần 2 phần mềm mặc định chuyển tới màn hình xác thực qua email mà không cần thông qua màn hình xác thực bằng số điện thoại.
 • Lưu ý: Nếu người dùng muốn đổi số điện thoại thì quay lại bước nâng cấp bảo mật tài khoản để nhập lại số điện thoại khác và thực hiện gửi lại mã xác thực qua số điện thoại.
2. Trường hợp tài khoản đã có MISAID thì tiến hành đăng nhập bình thường.
3. Lưu ý
 • Nếu người dùng xác thực bằng địa chỉ email thì dùng địa chỉ email để đăng nhập MISAID.
 • Nếu người dùng xác thực bằng số điện thoại thì dùng số điện thoại để đăng nhập MISAID.Xem thêm
Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm
Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Bổ sung chức năng Xóa dữ liệu
Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích
Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử hoặc xóa hóa đơn điện tử
Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh (Giai đoạn 6)
Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm
Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống