[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm

Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm


  
1. Mục đích
Chương trình không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm để đảm bảo các sổ sách, báo cáo tiền không bị âm số liệu nhằm giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R50: khi có nghiệp vụ chi quá số tồn quỹ thì chương trình có cảnh báo chi quá số tồn quỹ nhưng vẫn cho phép ghi sổ.
  • Từ phiên bản R50 trở đi: Phần mềm bổ sung lựa chọn Cảnh báo và không ghi sổ trong tùy chọn Cảnh báo khi chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi.
Cách thực hiện trên phần mềm:
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung
  • Tại tùy chọn Cảnh báo khi chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi
  • Tích chọn Cảnh báo và không ghi sổ
  • Khi ghi sổ chứng từ làm cho chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi, thì cảnh báo và không cho ghi sổ.Xem thêm
Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Bổ sung chức năng Xóa dữ liệu
Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại
Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích
Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử hoặc xóa hóa đơn điện tử
Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh (Giai đoạn 6)
Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm
Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống