[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)

Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)


  
1. Mục đích
Trên danh sách chứng từ thu chi, cho phép kế toán thấy nhanh được số tồn quỹ đến hiện tại nhằm có kế hoạch với thủ quỹ đi rút tiền mặt về nhập quỹ hoặc mang tiền đi gửi tài khoản Ngân hàng. 2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R50: Khi làm việc, kế toán muốn biết số tồn quỹ hiện tại là bao nhiêu thì phải vào báo cáo Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt để xem rất mất thời gian.
  • Từ phiên bản R50 trở đi: Cho phép kế toán thấy được số tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tồn quỹ đến hiện tại ngay trên phần mềm giúp tiết kiệm thời gian.
Cách thực hiện trên phần mềm:
  • Vào Quỹ/Ngân hàng, chọn Thu, chi tiền
  • Tại đây anh/chị có thể xem trực tiếp số Tiền tồn quỹ đến hiện tại.

Xem thêm