[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Với trường hợp lần đầu sử dụng phần mềm để tính giá thành, chương trình hỗ trợ nhập được chi phí dở dang đầu kỳ chi tiết theo nhiều đối tượng tập hợp chi phí/công trình/đơn đặt hàng/hợp đồng để làm căn cứ tính giá thành cho các kỳ tiếp theo.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo chi phí dở dang đầu kỳ cho Đối tượng THCP

2.2. Nhập lũy kế chi phí phát sinh cho Công trình kỳ trước

2.3. Nhập lũy kế chi phí phát sinh cho Đơn hàng kỳ trước

​2.4. Nhập lũy kế chi phí phát sinh cho Hợp đồng kỳ trước

2.3. Khai báo chi phí chung cần phân bổ (Dữ liệu áp dụng chế độ kế toán theo TT133)
3. Lưu ý
Có thể khai báo nhanh chi phí dở dang đầu kỳ chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí/công trình/đơn đặt hàng/hợp đồng bằng cách nhập khẩu từ excel:
  • Nhấn Nhập khẩu từ Excel.

  • Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để khai báo thông tin chi phí dở dang đầu kỳ.
  • Nhấn biểu tượng  để tải file excel đã khai báo thông tin vào phần mềm.

  • Nhấn Tiếp theo và thực hiện các bước nhập khẩu dữ liệu từ excel tương tự hướng dẫn tại đây.


Xem thêm