[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Nhập khẩu dữ liệu kế toán bao gồm danh mục, số dư, chứng từ từ tệp excel vào phần mềm để quản lý.   
2. Các bước thực hiện
Trước tiên cần đảm bảo máy tính có kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này.
Để thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ excel, Kế toán có thể sử dụng sẵn tệp excel dữ liệu đang quản lý tại đơn vị. Hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu tại bước Chọn tệp nguồn để lấy tệp mẫu do phần mềm cung cấp bằng, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

Sau đó thực hiện nhập khẩu dữ liệu theo một trong các trường hợp sau:
2.1. Nhập khẩu các danh mục

2.2. Nhập khẩu số dư ban đầu

2.3. Nhập khẩu các chứng từXem thêm