[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Giúp tra cứu nhanh tình trạng hoạt động của Khách hàng như: Đang hoạt động, Ngừng hoạt động… giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ.

2. Các bước thực hiện

  •  Vào menu Tiện ích\Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp
  • Nhập Mã số thuế của Khách hàng muốn kiểm tra. Nhấn Kiểm tra.
Lưu ýChức năng này chỉ  thể thực hiện được khi  kết nối internet
         Ngoài ra, kế toán kiểm tra tình trạng hoạt động doanh nghiệp trên chứng từ mua hàng, bán hàng; trên tờ khai thuế hoặc khi khai báo khách hàng.

 Xem thêm