[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xem nhanh một số thông tin cơ bản của dữ liệu kế toán đang làm việc như: Chế độ kế toán áp dụng, phương pháp tính khấu hao TSCĐ, phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính thuế GTGT...
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Tệp, chọn Thông tin dữ liệu

2. Chương trình hiển thị các thông tin cơ bản của dữ liệu như: Thông tin dữ liệu kế toán, Thông tin kế toán và Thông tin người dùng.

  • Có thể xem được danh sách người dùng đang truy cập vào cùng dữ liệu bằng cách nhấn vào biểu tượng 

3. Nhấn Đóng.


Xem thêm