[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Các trường hợp cần sử dụng chức năng Tải dữ liệu:
  • Lần đầu sử dụng ứng dụng AMIS.VN - Kế toán, Kế toán muốn tải danh mục, chứng từ đã có sẵn trên dữ liệu Cloud về máy chủ.
  • Máy chủ mất kết nối Internet nhưng vẫn tồn tại máy chủ khác đang làm việc Online, Kế toán muốn tải về máy chủ các danh mục, chứng từ phát sinh trong quá trình máy chủ bị mất kết nối internet.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Tiện ích, chọn Tải dữ liệu
2. Thiết lập tùy chọn tải dữ liệu.

3. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý:
  • Chức năng này chỉ thực hiện được khi máy chủ có kết nối internet.
  • Chỉ cần 1 máy tính (máy chủ hoặc máy trạm) trong một hệ thống mạng nội bộ/mạng internet thực hiện chức năng này để tải chứng từ về cho hệ thống mạng nội bộ/mạng internet đó.


Xem thêm