[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Trong trường hợp kế toán không nhìn thấy cột nội dung trên chứng từ, nguyên nhân là do chương trình chỉ mặc định hiển thị các cột nội dung thường gặp. Để hiển thị các cột thông tin khác, kế toán cần thực hiện sửa mẫu.
2. Các bước thực hiện
Chẳng hạn, trên chứng từ mua hàng, kế toán muốn theo dõi được thông tin Tên công trình. Thực hiện như sau
1. Nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề cột. Chọn Sửa mẫu
2. Tích chọn cột Tên công trình
3. Nhấn Cât


Xem thêm