[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép tự thiết kế các mẫu chứng từ và đưa vào phần mềm để sử dụng theo đặc thù của đơn vị mình.
  2. Các bước thực hiện
  Ví dụ: Thiết kế mẫu Phiếu xuất bán hàng (2 liên) từ Excel với nội dung như sau.

  Để thiết kế file mẫu chứng từ đặc thù, làm theo 4 bước sau:

  Lưu ý: Có thể tham khảo một số mẹo để tự thiết kế mẫu chứng từ tại đây.
  Bước 1: Chuẩn bị mẫu chứng từ trên Excel

  Bước 2: Tải các trường thông tin dữ liệu của phần mềm, làm căn cứ để thiết kế mẫu chứng từ đặc thù

  Bước 3: Thiết lập các trường thông tin lấy được dữ liệu từ phần mềm trên mẫu đặc thù

  Bước 4: Đưa mẫu chứng từ đặc thù sau khi thiết kế xong vào phần mềm để sử dụng và in ấn


  Xem thêm