Xây dựng quy định về tiền lương

Cho phép xây dựng quy định về tiền lương của nhà nước, đặc điểm hoạt động tại đơn vị và của từng bộ phận, phòng ban trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Thiết lập số kỳ lương trong tháng

Tùy thuộc vào quy định trả lương và đặc thù của đơn vị, số kỳ chi lương trong các đơn vị là khác nhau. Ví dụ: khối văn phòng được trả lương 1 lần 1 tháng, khối sản xuất được trả lương 2 lần 1 tháng. Vì vậy, nhân sự có thể thiết lập số kỳ lương trong tháng theo từng bộ phận, phòng ban.

Xem hướng dẫn Thiết lập số kỳ lương trong tháng.

Khai báo danh mục khoản lương

Để thuận tiện cho việc khai báo thông tin được nhanh chóng và chính xác, nhân sự có thể xây dựng danh mục khoản lương sử dụng trong đơn vị.

Xem hướng dẫn tại phân hệ Khoản lương.

Thiết lập danh mục ngạch, bậc lương và mức lương tối thiểu

Để phục vụ cho công tác quản lý tiền lương, nhân sự có thể thiết lập danh mục ngạch, bậc lương và mức lương tối thiểu của đơn vị.

Xem hướng dẫn tại phân hệ Ngạch bậc lương.

Thiết lập tổng công chuẩn

Đối với những đơn vị tính lương theo thời gian, nhân sự có thể thiết lập tính lương theo số công chuẩn hay theo số công thực tế.

Xem hướng dẫn Thiết lập ngày công chuẩn.

Thiết lập số bậc lương cơ bản và mức lương tối thiểu vùng

Để phục vụ cho công tác quản lý tiền lương, nhân sự có thể thiết lập số bậc lương cơ bản và mức lương tối thiểu vùng của đơn vị.

Xem hướng dẫn Thiết lập thông tin hệ thống\Lương, Thuế.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.