[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Giúp thêm mới và lưu trữ toàn bộ các thông tin, tài liệu, giấy tờ gắn với một nhân viên kể từ khi nhân viên vào đơn vị đến khi nghỉ việc. Hồ sơ nhân viên bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch
 • Lý lịch công tác
 • Giấy khám sức khoẻ
 • Bằng cấp, chứng chỉ
 • Thông tin cá nhân, gia đình
 • Các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm
 • Các quyết định điều chỉnh lương
 • Hợp đồng lao động
 • Các quyết định khen thưởng, kỷ luật
 • Hồ sơ thuế TNCN, bảo hiểm
 • ...
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc thêm mới hồ sơ nhân viên vào phần mềm có thể được thực hiện theo một trong các cách sau:
Nhận diện hồ sơ tự động
Nhập khẩu hàng loạt hồ sơ đang được lưu trữ trên file excel vào phần mềm
 
Thêm mới trực tiếp từng hồ sơ nhân viên
Lưu ý:
 • Sau khi thêm mới hồ sơ nhân viên, để nhân viên có quyền truy cập vào sử dụng phần mềm cần thực hiện kích hoạt tài khoản cho nhân viên.
  • Thực hiện kích hoạt tài khoản cho nhân viên ngay trên danh sách Hồ sơ. Xem chi tiết tại đây.
  • Thực hiện kích hoạt tài khoản cho nhân viên trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng. Xem chi tiết tại đây.
 • Sau khi kích hoạt tài khoản, nếu muốn phân quyền cho nhân viên thực hiện các Vai trò khác vai trò Nhân viên, cần thực hiện phân quyền cho nhân viên. Xem chi tiết tại đây.
4. Lưu ý
Có thể thực hiện khai báo thêm các thông tin khác cho hồ sơ của nhân viên theo 1 trong 2 cách sau:
 • Cách 1: Khai báo trên các tab thông tin của Hồ sơ nhân viên, nhấn vào biểu tượng  hoặc để xem các thông tin khác.
Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng để mở nhanh thông tin cần khai báo và nhấn vào biểu tượng để thiết lập ẩn/hiện các thông tin.


 • Cách 2: Khai báo khi xem chi tiết hồ sơ (nhấn Xem), di chuột vào thứ tự các thông tin và chọn thông tin cần khai báo. Có thế nhấn vào biểu tượng  hoặc  để xem thêm các thông tin khác.

Có thể khai báo các thông tin sau:
5.1 Khai báo thông tin Gia đình

5.2 Khai báo thông tiHợp đồng lao động

5.3 Khai báo thông tin Quá trình công tác

5.4 Khai báo thông tin Bằng cấp

5.5 Khai báo thông tin Chứng chỉ

5.6 Khai báo thông tin Kinh nghiệm làm việc

5.7 Khai báo thông tin Kỹ năng

5.8 Khai báo thủ tục Tiếp nhận

5.9 Khai báo thủ tục Thôi việc

5.10 Khai báo thông tin Vai trò đảm nhiệm

5.11 Khai báo thông tin Giấy tờ có thời hạn

5.12 Khai báo thông tin Tài liệu đính kèm

5.13 Khai báo Thông tin đăng nhập

5.14 Khai báo Thông tin y tế quân sự

5.15 Khai báo Thông tin trang phục

5.16 Khai báo Thông tin mở rộng


Xem thêm