Theo dõi các thông tin khác của hồ sơ

Cho phép theo dõi các thông tin khác của hồ sơ nhân viên như lương, thuế, bảo hiểm…

Các trường hợp nghiệp vụ

Thông tin Lương

Tab Lương dùng để ghi nhận chi tiết từng lần nhận lương của nhân viên, các thông tin tại đây sẽ được chương trình tự động cập nhật theo từng Bảng lương và Bảng chi trả tiền lương, Nhân sự chỉ có thể theo dõi các thông tin tại đây mà không được phép sửa/xóa.

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên muốn xem thông tin, chọn tab Lương.

Nhân sự có thể theo dõi thông tin về lương của nhân viên bằng cách:

  • Xem danh sách tổng hợp thông tin lương của nhân viên.

  • Nhấn Xem để xem chi tiết thông tin lương từng tháng của nhân viên.

Thông tin Thuế

Tab Thuế dùng để thống kê các thông tin về tạm tính thuế TNCN theo từng tháng của nhân viên, các thông tin tại đây sẽ được chương trình tự động cập nhật theo từng Bảng thuế tạm tính, Nhân sự chỉ có thể theo dõi các thông tin tại đây mà không được phép sửa/xóa.

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên muốn xem thông tin, chọn tab Thuế.

Nhân sự có thể theo dõi thông tin về thuế của nhân viên bằng cách:

  • Xem danh sách tổng hợp các bảng tạm tính thuế của nhân viên.

  • Nhấn Xem để xem chi tiết từng bảng tạm tính thuế của nhân viên.

Thông tin Quá trình đóng bảo hiểm

Tab Quá trình đóng bảo hiểm dùng để theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của nhân viên từ khi gia nhập công ty cho tới khi nhân viên ra khỏi đơn vị, các thông tin tại đây sẽ được chương trình tự động lấy lên khi Nhân sự thực hiện Kê khai bảo hiểm trong kỳ như: báo tăng, báo giảm, điều chỉnh bảo hiểm hoặc khi Nhân sự nhập khẩu quá trình đóng bảo hiểm của Nhân viên từ file excel vào phần mềm. Nhân sự chỉ có thể theo dõi các thông tin tại đây mà không được phép sửa/xóa (Riêng các thông tin được nhập khẩu vào phần mềm thì có thể xóa khỏi tab Quá trình đóng bảo hiểm)

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên muốn xem thông tin, chọn tab Quá trình đóng bảo hiểm.

Thông tin Quá trình thanh toán bảo hiểm

Tab Quá trình thanh toán bảo hiểm dùng để theo dõi quá trình thanh toán bảo hiểm của nhân viên từ khi gia nhập công ty cho tới khi nhân viên ra khỏi đơn vị, các thông tin tại đây sẽ được chương trình tự động lấy lên khi Nhân sự thực hiện Thanh toán bảo hiểm cho nhân viên nghỉ thai sản, nghỉ ốm, con ốm và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau/thai sản/tai nạn.

Nhân sự chỉ có thể theo dõi các thông tin tại đây mà không được phép sửa/xóa.

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên muốn xem thông tin, chọn tab Quá trình thanh toán bảo hiểm.

Thông tin Nhân viên đi công tác

Tab Nhân viên đi công tác dùng để theo dõi quá trình đi công tác của nhân viên từ khi bắt đầu vào đơn vị cho tới khi ra khỏi đơn vị. Các thông tin tại đây sẽ được chương trình tự động lấy lên khi nhân sự thực hiện Chuẩn bị các thủ tục cho nhân viên đi công tác Hoàn thành các thủ tục sau khi nhân viên đi công tác về.

Nhân sự chỉ có thể theo dõi các thông tin tại đây mà không được phép sửa/xóa.

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên muốn xem thông tin, chọn tab Nhân viên đi công tác.

Lưu ý: Nhân sự có thể khai báo đề nghị đi công tác tại phân hệ Nhân viên đi công tác.

Thông tin Lịch sử tuyển dụng

Tab Lịch sử tuyển dụng dùng để xem lại quá trình tuyển dụng nhân viên đó vào công ty:

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên muốn xem thông tin, chọn tab Lịch sử tuyển dụng.

Nhân sự có thể xem thông tin lịch sử tuyển dụng của nhân viên bằng cách:

  • Xem danh sách tổng hợp các vòng phỏng vấn/thi tuyển.

  • Nhấn Xem để xem chi tiết kết quả từng phỏng vấn/thi tuyển.

Thông tin Tài sản

Tab Tài sản dùng để theo dõi các tài sản đã được cấp phát cho nhân viên.

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn nhân viên muốn xem thông tin, chọn tab Tài sản. Chương trình tự động hiển thị danh sách các tài sản mà nhân viên được cấp phát trên ứng dụng AMIS.VN-Tài sản.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.